DK – grindų dažų naudotojo vadovas ir duomenų lapas